Projecten

Mobiliteitsmanagement & mobiliteitsprogramma's

BRIGHT UP zorgt dat plekken en gebieden waarde en beleving krijgen, veelal door toepassing van lichtzinnige kunst die vrolijk maakt en verblijdt. Ook fietsroutes maakt BRIGHT UP aantrekkelijker, door de beleving op deze routes te vergroten. Door met fietsstimuleringsmaatregelen en -campagnes in te zetten op duurzame gedragsverandering zorgt BRIGHT UP dat de leefbaarheid verder verbeterd wordt.

Door het ontwikkelen en uitrollen van een meerjarig mobiliteitsprogramma in o.a. Amsterdam en Zaanstad heeft BRIGHT UP hier veel ervaring en kennis over. Inmiddels verwachten we dat pro-actief handelen, met name in ontwikkelgebieden, nog meer resultaat oplevert.

Fietsstimulering
Fietscampagnes
Fietsprogramma's
Mobiliteitsmanagement
Gedragsverandering woon- werkverkeer
Leefbaarheid
Bereikbaarheid
Campagne t.b.v. pilot mobiliteitsmanagement TU Delft

In opdracht van TU Delft een aansprekende pilot en campagne ontwikkeld om gedurende 2019 te leren wat de meest effectieve maatregelen zijn om medewerkers en studenten te verleiden anders naar de campus van de TU Delft te reizen dan met de auto.

Snelfietsroute Zaanstad - Amsterdam Noord

Visie fietsbeleving snelfietsroute Zaanstad – Amsterdam Noord.

Hoofdfietsroutes naar Amsterdam Zuidoost

Analyse en visie hoofdfietsroutes naar Amsterdam Zuidoost.

Quick scan maatregelen t.b.v. fietsstimulering

Fietsstimulering naar congrescentrum Aviodome, Amsterdam.

Visie vergroten fietsbeleving in Havengebied

Visie fietsbeleving Nieuwe Hemweg, Amsterdam.

Finale stadsgoud 2017 - Maastricht

Finalist Stadsgoud 2017 Maastricht

Ontwerp Hempontplein Havengebied Amsterdam

Ontwerp openbare ruimte Hempontplein Havengebied Amsterdam

Ontwerp park Alfadriehoek Amsterdam Sloterdijk

Ontwerp tijdelijk park bedrijventerrein

Onderzoek veiligere fietsroutes naar IJburg

Onderzoek veiligere fietsroutes naar IJburg.

Rembrandtpark, Amsterdam

Maken van een visie op de entree’s en onderdoorgangen, om zo bij te dragen aan het aantrekkelijker en bekender maken van het Rembrandtpark.